Skip to content

AZÔVY IZY? (Tafatafa)

Pr. KOMEDO – Azôvy Izy?

Tsy vahiny amintsika izay ëfa nahareñy ny lazan’ny hira “Fitiavaña amin’olo mandalo – Je t’aime jusqu’à l’aéroport” ny añaran’ny Mpanakanto Pr. KOMEDO. Tsy mba finaritry ny mihirahira fahatany ity tôvolahy ity fa añisan’ny tsy vôly mikatsaka ndraiky mitöndra hafatra mahasoa ho an’ny mpiara-beloño amin’ny alalan’ny zavakanto izay forôniny izy. Arahintsintsika eto ambany ny tafatafa niarahan’Antsëvasera tamin’i Pr. KOMEDO…

ZAVAKANTO

AZA YAMBAISAÑA ‘FA MIHAMPATRA – Thierry Libertos

Nañino ma izy mbo narary tiö
Atsika tsy nañano cotisations ?
Fa ‘ziö ndrëky izy fa maty
‘zay vo atsika mañano mañampy
misy mañatriky völa amin’ny gony
ao koa ny sasany manesy añomby
“Enveloppes” ‘fa tsy avoa hisaka,
misy koa ny mañatriaka “chèque”

“Hañadoso tsakafàra va ?”

MISY VAOVAO AMINAO?

Hizara vaovao?

Aza misalasala ny mifandray aminay, mizara, mampita irô 'zay zaka azo ifampizaraña mikasiky ny kolontsaiñy malagasy...

KOLONTSAIÑY

Solanga (II): kolontsaiñy ?

                Anao mamaky pejin’ny Solanga itý, arahabaiñy takatran’ny taoño 2020. Ainga anie ho takatran’ny miherinkeriñy tsy amin’ny aretiñy.             Kolontsaiñy no lohandohan-koraña niany.                 Ino ny atao hoe kolontsaiñy ?             Izy io dia

TARIKEVITRY

Mañano karaha fen’antibavy ny famakiaña raha mifôtro taratasy ndraiky boky amin’iziô fotoaña ‘ziô. Tsy fôrompôroño fa karaha ny nahazoazo taoño foño no mbala mentitry miditry traño famakiaña boky ankoatran’ny boky izay volañiny fa masiñy, tsy

FESTIVAL DE CINEMA TANJAZOOM MAROC ANDIANY FAHA-VALO

Tsingy Tanger, solontëñan’ i Madagasikara Tamin’ny renivohitry Tanger tañy Maroc no nañatanterahaña ny«Festival de Cinéma TANJAZOOM» tamin’ny 26-28 Semptambra lôso tiô.Mpandray anjara maro baka tañy Españe, Bangaladesh ary ny tao Maroc no nañôtroño ‘ty hetsiky