10/12/2019
  • 10:09 AZA YAMBAISAÑA ‘FA MIHAMPATRA – Thierry Libertos
  • 10:34 Malleka Esmeralda – Azôvy izy ?
  • 3:35 Pr. KOMEDO – Azôvy Izy?
  • 12:07 BELLEGASY – Azôvy izy?
  • 7:10 Mhio Hornella “Miss Boeny 2019”, Azôvy Izy?
  • 2:18 FRANCISKO – Azôvy izy?
  • 1:52 SAMBY TIA – DIO MAHAVAVY

Nañino ma izy mbo narary tiö
Atsika tsy nañano cotisations ?
Fa ‘ziö ndrëky izy fa maty
‘zay vo atsika mañano mañampy
misy mañatriky völa amin’ny gony
ao koa ny sasany manesy añomby
“Enveloppes” ‘fa tsy avoa hisaka,
misy koa ny mañatriaka “chèque”

“Hañadoso tsakafàra va ?”

TOHINY

Tsy vitan’ny tsara söra ndraiky vataña fo’ koa fa mëva mboan’ny jery sady tsara fañahy i Malleka Esmeralda. Ankoatran’ny maha solontëñantsika malagasy izy tamin’ny fifaninanaña “Miss International” tañy Japon tamin’ny faran’ny tiô, dia misëhatra amin’ny lafin’ny fañampiaña ny mpiara-beloño amin’ny alalan’ny fikambanaña izay naôriny i Malleka Esmeralda, fikambanaña “Raiso ny tanako”…

TOHINY

Tsy vahiny amintsika izay ëfa nahareñy ny lazan’ny hira “Fitiavaña amin’olo mandalo – Je t’aime jusqu’à l’aéroport” ny añaran’ny Mpanakanto Pr. KOMEDO. Tsy mba finaritry ny mihirahira fahatany ity tôvolahy ity fa añisan’ny tsy vôly mikatsaka ndraiky mitöndra hafatra mahasoa ho an’ny mpiara-beloño amin’ny alalan’ny zavakanto izay forôniny izy. Arahintsintsika eto ambany ny tafatafa niarahan’Antsëvasera tamin’i Pr. KOMEDO…

TOHINY

Mpiangaly zavakanto sady zanaka malagasy mila ravinahitry añy andilam-bato i Bellegasy. Kay, allô hifantarintsika: Azôvy Izy?

TOHINY

Ankitiñy fa “Tsara Gasy” volañin’ny hiran’i Larss. Tsy mëñatra iz’koa ampitoviziñy amin’ny firenena hafa ny hatsaran’ny tsaiky mañangin’ny nôsintsika. Añisan’izeñy i Mhio Hornella, “Miss Boeny 2019” sady “1ère Dauphine”tamin’ny “Miss Madagascar” farany tiô. 
Mahagaga ny maro ny fahatsoraña anañany ndraiky toe-pañahy feno fahamatoraña iaiñany. Ny fitiavan-tanindrazaña izay mirehitry ao añatiny sady tsapa baka aty ivëlany amin’ny fampiroboroboaña ny maha Malagasy no añisan’ny nahasariky i Antsëvasera hikoraña aminazy…

TOHINY

“Viavy e…”, “Tapis rouge…”, “Lavitry Ankarabe…” 
Hira izay tsy vaovao amin’ny sofiñin’ny malagasy izay tëraka talohan’ny taoño aroerivo dimy amby. Sady, voamaika hain’ny tanora taty afara, nohon’ny findraman’ny mpanakanto malaza amin’iziô fotoaña, ny sasany amin’izy ireñy, tsy añambara atsika afatsy “Viavy” izay nihirain’i DALVIS. Ny hira no mety tsy adiña loatra sady mbala tsy afaka am-bava fa ny mpanakanto tômpiny na nihira ireñy hira ireñy tamin’ny voalohany, mety ëfa misy tsy mahatsiaro.

TOHINY

SAMBY TIA – DIO MAHAVAVY

Nañino ô, nampijalianao ‘zaho?
Nañino ô, nataonao ratsy ‘zaho?
Tsy kiniako ô nañano iz’iñy e ia
Ifonako ô, fa diso ‘zaho iñy é…

TOHINY