ALIN-KEVITRY ANDIANY 2020 -« Zaka manañ’aiñy »

ALIN-KEVITRY ANDIANY 2020 -« Zaka manañ’aiñy »

            Tsisy olombeloño miaiñy ambony tany eto kay nangatahaña alalaña alohan’izy ho veloño. Misy ny mivolaña fa fañomëzaña baka amin-dRañahary ny fiainaña, ao koa irô mivolaña fa baka amin’ny raha hafa zeñy. Kay mipëtraka amin’izay fañontaniaña : Asa velombelom-poaña  ankitiñy ny olo ? Aviô hiaiñy mba hañino ma olombeloño ‘ty ? Hiaiñy mba ho faty sa ho faty mba hiaiñy ?

            Niodinkodiñy tamin’io kabaron’ny «Zaka manañ’aiñy» io ny Alin-kevitry, niarahaña tamin’ny «Institut Français» sy ny «Alliance Française» mañëran-tany, nankalazaiñy tamin’ny faha 30 Janoary 2020 lôso tiô iñy.  « Alin-kevitry » satria, fiainaña tsy vitan’olo araiky, «tôndro tökana tsy mahazo hao», ary anavatsavàña ny raviny zeñy no ahitàña ny fàkany. Fotoaña araiky nifampizàraña hevitry mañodidiñy ny hoe : ino mariñy ma ny Zaka manañ’aiñy ? Miady hiaiñy sa tëña miaiñy ?

            Añisany nankalaza ‘zeñy ny teto Antsirañana, izay sambany tamin’ty taoño ‘ty. Maro ny zaka natao nindesiñy nañamaharihaña ity hetsiky ity ary mpisëhatra baka amin’ny lafin-draha maro no nikahiaña handray anjara tamin’ity andiany 2020 ity, añisan’zeñy irô baka ao amin’ny Foibem-paritry misahaña ny tontolo iaiñana ndraiky irô baka amin’ny Oniversiten’Antsirañana. Tao koa ny fandraisaña anjaran’ i Cerveau Kotoson sy Momo Jaomanonga, izay sady mpiantsa tononkalo no mpanöratra ary i Claudio Karany mpampianatra Teolojia sy filozofia. 

            Nahitam-bokany ma ity hetsiky andiany voalohany ity satria samby niombon-kevitry aby ny tsiaraikiaraiky fa tokony hamitrahaña fañontaniaña matetitetiky ny mikasiky ny olombeloño sy ny zaka manañ’aiñy jiaby. Mazava hoazy fa hisy ny andiany mañaraka amin’ity hetsiky ity.                                                          

  Omegaslla

Hamaky amin’ny teny Frantsay

Hitahiry (Pdf)

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *