Fanamëzaña baka an-dañitry ny fahatoëzaña kanëfa ndraiky, mbala vitsy ny olo miaiñy ‘zeñy anãty fahasambaraña, kay tamin’ny 30 Septambra lôso iñy firaka tamin’ny voalohan’ny fanjavan’ Ôktöbra, nifamorivory tamin’ny tampon-tanàñan’Antsirañana irô be antitrin’ny Faritry DIANA mbaHamaky misimisy

ALIN-KEVITRY ANDIANY 2020 -« Zaka manañ’aiñy »             Tsisy olombeloño miaiñy ambony tany eto kay nangatahaña alalaña alohan’izy ho veloño. Misy ny mivolaña fa fañomëzaña baka amin-dRañahary ny fiainaña, ao koa irô mivolaña fa bakaHamaky misimisy

              “Viavy e…”, “Tapis rouge…”, “Lavitry Ankarabe…” Hira izay tsy vaovao amin’ny sofiñy malagasy izay tëraka talohan’ny taoño aroerivo dimy amby. Sady, voamaika hain’ny tanora taty afara, nohon’ny findraman’ny mpanakanto malaza amin’iziô fotoaña, ny sasanyHamaky misimisy

                Anao mamaky pejin’ny Solanga itý, arahabaiñy takatran’ny taoño 2020. Ainga anie ho takatran’ny miherinkeriñy tsy amin’ny aretiñy.             Kolontsaiñy no lohandohan-koraña niany.                 Ino ny atao hoe kolontsaiñy ?             Izy io diaHamaky misimisy

Salañitry!           Matoa nisy ndraiky ‘ty andiany faharoe amin’ny Antsëvasera Magazine ‘ty oe, tao atsika izay nandray izy, tsy tamim-pisalasalaña, tamin-karavoaña, namaly ilay koraña hoe: «ËLA NY ËLA, NISY EKY…»           Ankitiñy, nisy eky zakaHamaky misimisy