Sticky

“Viavy e…”, “Tapis rouge…”, “Lavitry Ankarabe…” 
Hira izay tsy vaovao amin’ny sofiñin’ny malagasy izay tëraka talohan’ny taoño aroerivo dimy amby. Sady, voamaika hain’ny tanora taty afara, nohon’ny findraman’ny mpanakanto malaza amin’iziô fotoaña, ny sasany amin’izy ireñy, tsy añambara atsika afatsy “Viavy” izay nihirain’i DALVIS. Ny hira no mety tsy adiña loatra sady mbala tsy afaka am-bava fa ny mpanakanto tômpiny na nihira ireñy hira ireñy tamin’ny voalohany, mety ëfa misy tsy mahatsiaro.Hamaky misimisy

Mba mañiry ho vazaha fa ‘zeñy hoy hono-ko: « fivoarana » 
nambela an-jôro ny maha gasy, nisoloaña mboan’ny añaraña 
Jao nivoaña « Jean », « Marie » nasolo Rasoa
fiainaña vaovao, tsy nitovy ny taloha…Hamaky misimisy

Harivariva ny andro, miomankomaña ny ôlo
Tsaboraha amaray, tsimandrimandry niany
marësaka edy Ambanivölo
Midëbadëbaka ôlo jiaby mañodidiñy satrahäña
Mitampilipoza aby iry sidivavy, avoa salovaña « complet « 
ndraiky satroko mañaräña…Hamaky misimisy