Antsëvasera : Ambarà ‘zahay hely ny mömbamömba anao ? Miss DIANA: Fikahiaña ‘zaho VANIMBELO Tamara Herminah, roapolo aroe amby taoño, 1m70,mpianatra amin’ny kabaron’ny fizahantany, taoño faharoe. Antsëvasera: Nanjary ho Miss, nañöva ino taminao ‘zeñy? MissHamaky misimisy

Mañano karaha fen’antibavy ny famakiaña raha mifôtro taratasy ndraiky boky amin’iziô fotoaña ‘ziô. Tsy fôrompôroño fa karaha ny nahazoazo taoño foño no mbala mentitry miditry traño famakiaña boky ankoatran’ny boky izay volañiny fa masiñy, tsyHamaky misimisy

Asa tsy miraña amin’ny sasany! Izy koa ambanivolo, viavy foño mivorivory mañano diaraiky miaraka mantsaka rano, fa ny an-tanàmbe ndraiky, lelahy no milahadahatra mañano ‘zeñy ho velontëña. Asa mitaky angôvo ndraiky fahatanjahaña matomboko. Miföha rangoHamaky misimisy

Tsingy Tanger, solontëñan’ i Madagasikara Tamin’ny renivohitry Tanger tañy Maroc no nañatanterahaña ny«Festival de Cinéma TANJAZOOM» tamin’ny 26-28 Semptambra lôso tiô.Mpandray anjara maro baka tañy Españe, Bangaladesh ary ny tao Maroc no nañôtroño ‘ty hetsikyHamaky misimisy

Añisan’andrarezin’ny lamoziky Malagasy, sady mpanöratra, mpiantsa ary mpamôrono. Mangiñy, tsy be poëra loatra kanëfa nañakoako ny lazany, namakivaky vanim-potoañan’ny mpankafy lamoziky maro na Malagasy na vahiny, kay ho anao edy no nifanojianay izy niany. AntsëvasëraHamaky misimisy