AZA YAMBAISAÑA ‘FA MIHAMPATRA – Thierry Libertos

Nañino ma izy mbo narary tiô
Atsika tsy nañano “cotisations”?
Fa ‘ziô ndrëky izy fa maty
‘zay vo atsika mañano mañampy
misy mañatriky völa amin’ny gony
ao koa ny sasany manesy añomby
“Enveloppes” ‘fa tsy avoa hisaka,
misy koa ny mañatriaka “chèque”

“Hañadoso tsakafara va ?”

Izy koa famangiaña io mahampody fahiñana
Atokisako tsara be ‘fa maro olo nitsangana amin’ny maty, fôtony izy mihampatra ‘zay vo atsika mañano mañampy…

“Efa tara havako aby e,
Tôkony izy mböla nangangan-doha antëna fa mañaboaka parata zatontëna mba hialaña amin’ny neñiny, fa tsy miambiñy izy ‘fa mantsilañy vëtraka ‘zay vo mañano mikoropaka…

Aïa koa ho’ Besima ?”

Aza yambaisaña ‘fa mihampatra
vo asiaña famangiaña
Fa izy mböla marary
tökony asiatsika fañampiaña

Fa añisany mampalahelo
atsika mifidy karazaña faty atöñiny
Izy koa olo tsy manan-draha, tsy dia maro ampandeviñy
Fa koa olo mahitahita na koa ‘rô manam-boninahitry
Tsy tandry lalabe olo mahiziky karaha lalitry


“Alahaby e, nanjary asa trañon’i kananöro koa , ny lava ampiaña föhiky tapahaña ?
Atsika ë ? 2/60m mbo ao ë”


Aza yambaisaña ‘fa mihampatra
vo asiaña famangiaña
Fa izy mböla marary
tôkony asiatsika fañampiaña


Aza mañavaka oloño ampiaña atsika

“Salañitry e!”

Aza mañavaka oloño ampiaña atsika

“Nañino olo mböla marary iñy tsy sarombahiñy sandra ry havako aby e ?”

Aza mañavaka oloño ampiaña atsika

“Fa lëra izy rëbaka ‘zay vo havy fitia tsy mba hëtra”

Aza mañavaka oloño ampiaña atsika

“Famangiaña io lahaby tsy mahavoampody fahiñana e”

Aza mañavaka oloño ampiaña atsika

“Ia mariñy zeñy fa amin’ny tratra izy io tsy hay ny atao fa…”

Aza mañavaka oloño ampiaña atsika

“Ndray izy mañano ‘zeñy tökony mba miala neñiny hely atsika amin’ny voalohany ‘ry havako aby e…”

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *