BELLEGASY – Azôvy izy?

Mpiangaly zavakanto sady zanaka malagasy mila ravinahitry añy andilam-bato i Bellegasy. Kay, allô hifantarintsika: Azôvy Izy?

“Cécilia” añaraña nahaizan’olo ‘zaho rango ëla. Fa letry navian’ny tambazotran-tsërasëra aby ireto, nisafidiko ny añaraña Bellegasy ary nindesiko koa nataoko añaraña amin’ny lafin’ny zavakanto. 
Sambirano mañitry kakaô no tany fiaviaña. Mipetraka aty “France” nëfa tsy mañadiña “Madagasikara”.

Ino antony nisafidiananao añaraña hoe: Bellegasy?

Sañatria antëna mipoëra tëña farany tsara fa alohan’ny olo hitia antëna, mila antëna tômpiny atsendriky “manaña fahatokisan-tëña“. Azôvy ma tsy tia raha tsara? Sady ‘zaho tia raha “Belle” tsara koa. Faharoe, ëfa nanjary fikahiaña amin’ny samby viavy koa baka “Belle e, ma belle e” ndraiky niariñy amintëna izy iñy. Sôsoko ‘zeñy, “Gasy”, fôtony, ‘zaho malagasy ary mirëharëha fa malagasy.

Nanakôry ny fifanojianao ndraiky Lamoziky?

Letry ‘zaho mbala hely ëfa tia lamoziky. Kalikaly tsy mahavita sasa kapila izy koa ‘fa mahareñy hiran’i Ninie Donia na Tianjama. Taty afara, nanjary tiako ny nikambaña tamin’ny mpañano lamoziky, miaraka amindrô mañano “clip” no añisany nahasariky ‘zaho, karaha tamin’ny hiran’i Rah’Kicky “Sambirano”, Zakaria, Babaïque, ary ëfa nandalo hely tamin’ny tariky Rivera

Fa ny tëña nanosiky ‘zaho hihira, tamin’ny fahalasan’ny nindriko (mama) tamin’ny faramparan’ny taoño 2015. Nindesiko hañano tsangam-batonazy an-kira tsy ho faty añaty fôko mandrakizay sady ho fisaoraña olo nañampy koa no nañaboahako hira mitöndra lohateny hoe: “Mama”. Nanjary tamana ma ‘zaho tañatin’ny Lamoziky,  tiô koa famporisihaña nataon’ny namaña sasany, anisan’izeñy i Térence, kay tsy nivolëzako eky andraka niany, ëfa maromaro ny hira voaboaka ho’ lay tsy mahay mañisa.

Ino hira tëña nahaizan’olo anao ndraiky faritry mpankafý anao koa eto Madagasikara ?

Dimy ny hira ëfa misy “sary” añisan’ny nankafizin’olo fa indrindra amin’ny faritany Boeny, Diana, Sava, Antiñianaña baka iô koa ny añy atsimotsimo. Hira mikasiky mama ndraiky fitiavaña, ohatra: “Aia anao”, “Nahita ny tiako”…
Ëfa misy ny mpikarakara ‘fa nikaiky hañano fifañarahaña fa mbala tsy tatra nohon’ny fipitrahana ivëlany fa mangataka Aminazy Añabo atsika, hañano fititezam-paritry am’zay manomboko taoño ity, izay santarintsika ato amin’ny nôsy La Réunion araka ny daty ëfa misy.

Ino ny fikasañanao ndraiky hafatranao?

Voalohany, fialamboly ninakahy amin’ny lamoziky,  fa raha öhatra moa fialamboly hitöndra völa amintëña, voamaika tsara fa na ‘zeñy ndraiky ny fizaràko amin’olo ny raha baka añaty fôko no zava-dehibe, ndraiky hampitàko hafatra amin’ny mpiara-beloño. 

Faharoe, tsoriko ny mariñy fa mbala lavitry ny dingana tiako handalövaña, sady mbala mianatra mamindra ndraiky mandady antëña fa mañiry, ary tsy ho vôly ‘zaho koa tsy avy amin’ny sëhatra añaboñabo. Fôtony, tiako ny mitöndra añabo ny lazan’ny tany fiaviako. Baka amin’izeñy no ‘ndesiko mitöndra hafatra amin’ny namaña sady mankahery koa: tsisy olo niaraka tëraka kay ëfa nahay raha, fa fianaraña no fiainaña. Ny tsikëra izay azo na dia somary mandratra ndraikindraiky , aza atao mahakivy fa iñy no ‘ndesintsika mañariñy sady mankatsara mba hahatonga atsika ho fitaratra amin’ny amaray, kay “Aza mavozo ny mirotsaka an-tsëhatra ho an’ny tanindrazantsika”.

Mankasitraka atsika jiaby!

 
 

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *