12/11/2019
  • 10:09 AZA YAMBAISAÑA ‘FA MIHAMPATRA – Thierry Libertos
  • 10:34 Malleka Esmeralda – Azôvy izy ?
  • 3:35 Pr. KOMEDO – Azôvy Izy?
  • 12:07 BELLEGASY – Azôvy izy?
  • 7:10 Mhio Hornella “Miss Boeny 2019”, Azôvy Izy?
  • 2:18 FRANCISKO – Azôvy izy?
  • 1:52 SAMBY TIA – DIO MAHAVAVY
Radio Antsëvasera ( mandëha mivantaña)
Mandeha mivantaña

Mety maro tsy mahay amindrô tsaiky
Fa taloha i Afrika nitambatra araiky  
Irô biby jiaby niaraka nipetraka
Ten̈a nifan̈aja, tsy fankalefaka…

TOHINY

Taloha ela be, mbola faha gola zen̈y
Nisy lehilahy araiky taranaka Zafitsimahito
Sahiran̈a nitady irô ray aman-dreniny 
Izay nafefikin’ny rano, mpandentiky sambo…

TOHINY