12/11/2019
  • 10:09 AZA YAMBAISAÑA ‘FA MIHAMPATRA – Thierry Libertos
  • 10:34 Malleka Esmeralda – Azôvy izy ?
  • 3:35 Pr. KOMEDO – Azôvy Izy?
  • 12:07 BELLEGASY – Azôvy izy?
  • 7:10 Mhio Hornella “Miss Boeny 2019”, Azôvy Izy?
  • 2:18 FRANCISKO – Azôvy izy?
  • 1:52 SAMBY TIA – DIO MAHAVAVY
Radio Antsëvasera ( mandëha mivantaña)
Mandeha mivantaña

Tsy vitan’ny tsara söra ndraiky vataña fo’ koa fa mëva mboan’ny jery sady tsara fañahy i Malleka Esmeralda. Ankoatran’ny maha solontëñantsika malagasy izy tamin’ny fifaninanaña “Miss International” tañy Japon tamin’ny faran’ny tiô, dia misëhatra amin’ny lafin’ny fañampiaña ny mpiara-beloño amin’ny alalan’ny fikambanaña izay naôriny i Malleka Esmeralda, fikambanaña “Raiso ny tanako”…

TOHINY

Mampieritreritry ny mahita ny fahapotëhan’ny kolontsaiñintsika amin’iziô fotoaña. Loza mihoatran’ny tamin’ny fanjanahan-tany izay niañain’ny tantaran’ny firenentsika ny fanjanahaña ara-kolontsaiñy izay hita iziô io. Tsy hita eky irô karazaña fömba ndraiky soatoaviñy izay nolovaiñy tamin’ny ray aman-dreny. Ëfa vitsy amin’ny malagasy ny mba mitondra añaraña amin’ny teny malagasy feno. Variañan’ny fangalaña tahaka an-jambany ny fiainam-bazaha ny ankamaroantsika fa indrindra ny tanora izay ho avin’ny amaray. Iz’koa ny amin’ny tsara moa alaiñy tahaka, tsy mañahy, fa ny mampalahelo, tseky ny lafin’ny ratsy no möra mandaitry.

TOHINY