“Viavy e…”, “Tapis rouge…”, “Lavitry Ankarabe…” Hira izay tsy vaovao amin’ny sofiñy malagasy izay tëraka talohan’ny taoño aroerivo dimy amby. Sady, voamaika hain’ny tanora taty afara, nohon’ny findraman’ny mpanakanto malaza amin’iziô fotoaña, ny sasanyHamaky misimisy

Antsëvasera : Ambarà ‘zahay hely ny mömbamömba anao ? Miss DIANA: Fikahiaña ‘zaho VANIMBELO Tamara Herminah, roapolo aroe amby taoño, 1m70,mpianatra amin’ny kabaron’ny fizahantany, taoño faharoe. Antsëvasera: Nanjary ho Miss, nañöva ino taminao ‘zeñy? MissHamaky misimisy

Mañano karaha fen’antibavy ny famakiaña raha mifôtro taratasy ndraiky boky amin’iziô fotoaña ‘ziô. Tsy fôrompôroño fa karaha ny nahazoazo taoño foño no mbala mentitry miditry traño famakiaña boky ankoatran’ny boky izay volañiny fa masiñy, tsyHamaky misimisy

Sticky

Tsy vahiny amintsika izay ëfa nahareñy ny lazan’ny hira “Fitiavaña amin’olo mandalo – Je t’aime jusqu’à l’aéroport” ny añaran’ny Mpanakanto Pr. KOMEDO. Tsy mba finaritry ny mihirahira fahatany ity tôvolahy ity fa añisan’ny tsy vôly mikatsaka ndraiky mitöndra hafatra mahasoa ho an’ny mpiara-beloño amin’ny alalan’ny zavakanto izay forôniny izy. Arahintsintsika eto ambany ny tafatafa niarahan’Antsëvasera tamin’i Pr. KOMEDO…Hamaky misimisy

Sticky

Ankitiñy fa “Tsara Gasy” volañin’ny hiran’i Larss. Tsy mëñatra iz’koa ampitoviziñy amin’ny firenena hafa ny hatsaran’ny tsaiky mañangin’ny nôsintsika. Añisan’izeñy i Mhio Hornella, “Miss Boeny 2019” sady “1ère Dauphine”tamin’ny “Miss Madagascar” farany tiô. 
Mahagaga ny maro ny fahatsoraña anañany ndraiky toe-pañahy feno fahamatoraña iaiñany. Ny fitiavan-tanindrazaña izay mirehitry ao añatiny sady tsapa baka aty ivëlany amin’ny fampiroboroboaña ny maha Malagasy no añisan’ny nahasariky i Antsëvasera hikoraña aminazy…Hamaky misimisy