Mañano karaha fen’antibavy ny famakiaña raha mifôtro taratasy ndraiky boky amin’iziô fotoaña ‘ziô. Tsy fôrompôroño fa karaha ny nahazoazo taoño foño no mbala mentitry miditry traño famakiaña boky ankoatran’ny boky izay volañiny fa masiñy, tsyHamaky misimisy