Mba mañiry ho vazaha fa ‘zeñy hoy hono-ko: « fivoarana » 
nambela an-jôro ny maha gasy, nisoloaña mboan’ny añaraña 
Jao nivoaña « Jean », « Marie » nasolo Rasoa
fiainaña vaovao, tsy nitovy ny taloha…Hamaky misimisy

Harivariva ny andro, miomankomaña ny ôlo
Tsaboraha amaray, tsimandrimandry niany
marësaka edy Ambanivölo
Midëbadëbaka ôlo jiaby mañodidiñy satrahäña
Mitampilipoza aby iry sidivavy, avoa salovaña « complet « 
ndraiky satroko mañaräña…Hamaky misimisy