12/11/2019
  • 10:09 AZA YAMBAISAÑA ‘FA MIHAMPATRA – Thierry Libertos
  • 10:34 Malleka Esmeralda – Azôvy izy ?
  • 3:35 Pr. KOMEDO – Azôvy Izy?
  • 12:07 BELLEGASY – Azôvy izy?
  • 7:10 Mhio Hornella “Miss Boeny 2019”, Azôvy Izy?
  • 2:18 FRANCISKO – Azôvy izy?
  • 1:52 SAMBY TIA – DIO MAHAVAVY
Radio Antsëvasera ( mandëha mivantaña)
Mandeha mivantaña

Mety maro tsy mahay amindrô tsaiky
Fa taloha i Afrika nitambatra araiky  
Irô biby jiaby niaraka nipetraka
Ten̈a nifan̈aja, tsy fankalefaka…

TOHINY

Taloha ela be, mbola faha gola zen̈y
Nisy lehilahy araiky taranaka Zafitsimahito
Sahiran̈a nitady irô ray aman-dreniny 
Izay nafefikin’ny rano, mpandentiky sambo…

TOHINY

Mba mañiry ho vazaha fa ‘zeñy hoy hono-ko: « fivoarana » 
nambela an-jôro ny maha gasy, nisoloaña mboan’ny añaraña 
Jao nivoaña « Jean », « Marie » nasolo Rasoa
fiainaña vaovao, tsy nitovy ny taloha…

TOHINY

Ka tsy lôso valaña fisakonoaña darà göra
añisany mba nateviñy nahafahaña nanitriky
karazan’ny sababo dreky tsiköraköra,
tsy naro ny zaka hitan-drô tsaiky madiniky…

TOHINY

Harivariva ny andro, miomankomaña ny ôlo
Tsaboraha amaray, tsimandrimandry niany
marësaka edy Ambanivölo
Midëbadëbaka ôlo jiaby mañodidiñy satrahäña
Mitampilipoza aby iry sidivavy, avoa salovaña « complet « 
ndraiky satroko mañaräña…

TOHINY