Sticky

Nañino ma izy mbo narary tiö
Atsika tsy nañano cotisations ?
Fa ‘ziö ndrëky izy fa maty
‘zay vo atsika mañano mañampy
misy mañatriky völa amin’ny gony
ao koa ny sasany manesy añomby
“Enveloppes” ‘fa tsy avoa hisaka,
misy koa ny mañatriaka “chèque”

“Hañadoso tsakafàra va ?”Hamaky misimisy

SAMBY TIA – DIO MAHAVAVY

Nañino ô, nampijalianao ‘zaho?
Nañino ô, nataonao ratsy ‘zaho?
Tsy kiniako ô nañano iz’iñy e ia
Ifonako ô, fa diso ‘zaho iñy é…Hamaky misimisy

Zanako – Rijade de Nosy Be
Tadidiko tsara, karah’ vao nomaly
Nahitanao masoandra, teto ambony tany 
Faly be i neny, nahazo zafikely 
Tandrëma zanako ô f’anao io no fiainako ô
Maro ‘reo ratsy fañahy ‘zay hamitaka anao 
Hifandimby ny tomany sy ireo tsikinao 
Fa hofafako foana ‘zay ranomasonao 
Ô zanako ô, anao no hafaliako…Hamaky misimisy

“Djaolah’ be mandry ampasy”

Olo ëfa hita tsy nanjary mböla andaniaña fotoaña
Kay, “c’est normal”olo koa mivolaña anao foaña
Ankôñiny isanandra tsy mety tonga saiñy
Fa mampavozo mahita anao ty tsao hiala aiñy
Söra tsara isanandra fo’ drodroko boboko
Anao tsy garadobo kay isaka aloky avoa kotroko…Hamaky misimisy

“Tara avion”

Tamin’ny taon-dasaña iñy e 
Niaraka izaho sy namako ijiaby e
Raha vao niala tanàña, tonga tamin’ny garan-dropilany: 
Tara hely , voatery tafajanoño…Hamaky misimisy