Tsingy Tanger, solontëñan’ i Madagasikara Tamin’ny renivohitry Tanger tañy Maroc no nañatanterahaña ny«Festival de Cinéma TANJAZOOM» tamin’ny 26-28 Semptambra lôso tiô.Mpandray anjara maro baka tañy Españe, Bangaladesh ary ny tao Maroc no nañôtroño ‘ty hetsikyHamaky misimisy