KA TSY LÔSO VALANA KOLONTSAINY – Mijo

Tononkalo – MIJO

« Ka tsy lôso valaña fisakonoaña darà göra
añisany mba nateviñy nahafahaña nanitriky
karazan’ny sababo dreky tsiköraköra,
tsy naro ny zaka hitan-drô tsaiky madiniky.

Ka tsy rôso valaña fampiasàña kapila tsy vaky atreky
tsy nampavozo nitöndra na koño na tafantrentreky 
hañamezagna haniñy irô bakôko voan’ny tsingevitry,
ny hampañëfa lasety ka vaky tseky vôty, lany hevitry.

Ka tsy rôso valaña fitandremaña irô zaka jiaby fady
tanindrazantsika ty tsy revo natsoritiñy amin’ny tady,
ny tsy mandiniky mahita fa zaka zio mandëha daoara
fa ny teña izy tsy hisy lova ireo taranaka avy afara.

Ka tsy rôso valaña irô karazaña kolontsaiñy
matokìsa, fa teto tsisy olo vaky tretre ndraiky taraiñy
amin’ny tsy fifañajaña, halatra, hafanam-pô, vôno olo
ny zaka misy ‘ziô, ninteña nariaña, nin’olo hafa ndraiky nasolo.

Ka tsy rôso valaña anganon-drô fibeazaña isaka tsofotr’andra
mbala nöranöra fañampodianaña irô lôso nivandravandra
fa nohon’ny fivoaraña, nisoloaña film amin’ny « télé » ndraiky « vidéo »
Nañantëña haharaka fandrosoaña, kandrëfa ‘zio nidôko amin’ny zerô.

© MIJO
(19/12/18 – 12′ 00)

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *