MISS DIANA 2020 – AZÔVY IZY ?

Antsëvasera : Ambarà ‘zahay hely ny mömbamömba anao ?


Miss DIANA: Fikahiaña ‘zaho VANIMBELO Tamara Herminah, roapolo aroe amby taoño, 1m70,mpianatra amin’ny kabaron’ny fizahantany, taoño faharoe.


Antsëvasera: Nanjary ho Miss, nañöva ino taminao ‘zeñy?


Miss DIANA: Fömba fizahan’olo antëña, ‘ziô ‘ty nanjary möra hay; amin’ny fokontany ipitrahako, olo jiaby fanôjy antëña mitokiky aby, karaha ‘zeñy koa ny añy am-pianaraña.


Antsëvasera: Ny hatsaraña añivon’ny fañabeazaña, midika ino ho anao sady ino ny fiantraikany?


Miss DIANA: Amin’ny hevitrinakahy manökaña, raha aroe mifameno irô aroe: izy koa ny hatsaraña mifôño ny endriky baka aty ivelany arakan’ny fivolañana ‘zeñy, fa ny fañabeazaña ndraiky, mamolavola ny fahalalaña ara-tsaiñy, ‘zeñy midika fa tôkony ho hita amin’olo araiky irô raha aroe io, ary mañamia fifamenoaña lavorary.


Antsëvasera: Ino aby irô tetik’asanao?


Miss DIANA: ‘Zaho manökaña, fañiriako ny hiasa amin’ny fikarakaraña ny mpandëha añaty “rôpilany” na koa ny hiasa amin’ny fandraharahaña amin’ny lafin’ny fizahan-tany salakady ëfa nañano fianaraña asa tao koa ‘zaho, sady ‘zeñy no sëhatra ianarako. Fa amin’ny maha Miss DIANA, manaña adidy ‘zaho amin’ny fampanongaña añabo ny hariañantsaiñintsika, ny hatsarañan’ny Sakalava ndraiky Antakaraña, ambadik’izeñy koa ny fidiraña an-tsëhatra amin’ny fiarovaña ny tontolo iaiñana.


Antsëvasera: Dingana araiky ny fahalaniaña ho Miss DIANA, akôry ny fañantenañanao amin’ny fifidianaña Miss MADAGASCAR ?


Miss DIANA: Hañaboaka ny haiko jiaby ‘zaho, ary vôñony hañano ny ëzaka jiaby afaka atao. Ny fañantenaña ma tëña be salakady matomboko satria manaña fahatokisaña amindrô mpañazatra mpañampy ‘zaho koa ny vatatëñako.


Antsëvasera: Misaotra amin’ny famaliaña fañontaniaña.


Ruth

Hamaky amin’ny teny Frantsay

Hitahiry(pdf)

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *