12/11/2019
  • 10:09 AZA YAMBAISAÑA ‘FA MIHAMPATRA – Thierry Libertos
  • 10:34 Malleka Esmeralda – Azôvy izy ?
  • 3:35 Pr. KOMEDO – Azôvy Izy?
  • 12:07 BELLEGASY – Azôvy izy?
  • 7:10 Mhio Hornella “Miss Boeny 2019”, Azôvy Izy?
  • 2:18 FRANCISKO – Azôvy izy?
  • 1:52 SAMBY TIA – DIO MAHAVAVY
Radio Antsëvasera ( mandëha mivantaña)
Mandeha mivantaña

Zanako – Rijade de Nosy Be
Tadidiko tsara, karah’ vao nomaly
Nahitanao masoandra, teto ambony tany 
Faly be i neny, nahazo zafikely 
Tandrëma zanako ô f’anao io no fiainako ô
Maro ‘reo ratsy fañahy ‘zay hamitaka anao 
Hifandimby ny tomany sy ireo tsikinao 
Fa hofafako foana ‘zay ranomasonao 
Ô zanako ô, anao no hafaliako…

TOHINY

“Djaolah’ be mandry ampasy”

Olo ëfa hita tsy nanjary mböla andaniaña fotoaña
Kay, “c’est normal”olo koa mivolaña anao foaña
Ankôñiny isanandra tsy mety tonga saiñy
Fa mampavozo mahita anao ty tsao hiala aiñy
Söra tsara isanandra fo’ drodroko boboko
Anao tsy garadobo kay isaka aloky avoa kotroko…

TOHINY

“Tara avion”

Tamin’ny taon-dasaña iñy e 
Niaraka izaho sy namako ijiaby e
Raha vao niala tanàña, tonga tamin’ny garan-dropilany: 
Tara hely , voatery tafajanoño…

TOHINY

“Samitsara”

Mbala lavitry ny dia,
k’aza amiaña tsiñy ‘zaho ô
ka voatery hirasa dia
voatery hiala anao, namako

TOHINY

“Viavy e…”, “Tapis rouge…”, “Lavitry Ankarabe…” 
Hira izay tsy vaovao amin’ny sofiñin’ny malagasy izay tëraka talohan’ny taoño aroerivo dimy amby. Sady, voamaika hain’ny tanora taty afara, nohon’ny findraman’ny mpanakanto malaza amin’iziô fotoaña, ny sasany amin’izy ireñy, tsy añambara atsika afatsy “Viavy” izay nihirain’i DALVIS. Ny hira no mety tsy adiña loatra sady mbala tsy afaka am-bava fa ny mpanakanto tômpiny na nihira ireñy hira ireñy tamin’ny voalohany, mety ëfa misy tsy mahatsiaro.

TOHINY

Mety maro tsy mahay amindrô tsaiky
Fa taloha i Afrika nitambatra araiky  
Irô biby jiaby niaraka nipetraka
Ten̈a nifan̈aja, tsy fankalefaka…

TOHINY