10/12/2019
  • 10:09 AZA YAMBAISAÑA ‘FA MIHAMPATRA – Thierry Libertos
  • 10:34 Malleka Esmeralda – Azôvy izy ?
  • 3:35 Pr. KOMEDO – Azôvy Izy?
  • 12:07 BELLEGASY – Azôvy izy?
  • 7:10 Mhio Hornella “Miss Boeny 2019”, Azôvy Izy?
  • 2:18 FRANCISKO – Azôvy izy?
  • 1:52 SAMBY TIA – DIO MAHAVAVY

SAMBY TIA – DIO MAHAVAVY


Nañino ô, nampijalianao ‘zaho?
Nañino ô, nataonao ratsy ‘zaho?
Tsy kiniako ô nañano iz’iñy e ia
Ifonako ô, fa diso ‘zaho iñy é

Malahelo ‘zaho ô tsy kiniako iz‘iñy e
Malahelo ‘zaho ô ifonako iñy e ia
Malahelo ‘zaho ô tsy kiniako iz‘iñy e ia
Malahelo ‘zaho ô ifonako iñy e ia

Adalaña a, vitako iñy e e,
k’aza atao mampitomañy e
Ankaninkany nifamaliantsika e,
tsy natao hampisaraka a

Haiko anao fa, tia ‘zaho ô
K’aza ariaña ‘zaho amin’ny jeriko ô
Haiko anao fa, malahelo ô
‘Zeñy edy no ifonako ô

Iz’koa fa samby tia, tsy aleo ve mifandefitry e?
Kakazo boribory natao “carré “drako ô
Mifañamboara atsika aroe, maha pare e
Mifañamboara atsika aroe, maha pare e

Hazo tökaña tsy mba ala,
Vady tiaña tsy azo ialaña
Tsaiky tiaña farahiaña a
Vadin-tëna tsy azo ariaña
Haiko anao fa tia ‘zaho ô
Hainao ndraiky fa ‘zaho mba tia
Haiko anao fa tia ‘zaho ô
Hainao ndraiky fa ‘zaho mba tia a
Tambitambeziko anao tsy hañano ô
Amaray anao mbala ho ngôma a
Angomaña tsy afaka fanafody e
Tsara amintsika mifañampody e
Hëña-maso tsy mahavoky e
‘Zaho fo hañano tsy hirekireky e
‘Zaho fo hañano tsy hirekireky e
‘Zaho fo hañano tsy hirekireky e
‘Zaho fo hañano tsy hirekireky e

Hazo tökaña tsy mba ala,
Vady tiaña tsy azo ialàña
Tsaiky tiaña farahiaña a
Vady tiana tsy azo ariaña
Haiko anao fa tia ‘zaho ô
Hainao ndraiky fa ‘zaho mba tia
Haiko anao fa tia ‘zaho ô
Hainao ndraiky fa ‘zaho mba tia a
Tambitambeziko anao tsy hañano ô
Amaray anao mbala ho ngôma a
Angomaña tsy afaka fanafody e
Tsara amintsika mifañampody e
Hëña-maso tsy mahavoky e
‘Zaho fo hañano tsy rekireky e
‘Zaho fo hañano tsy rekireky e
‘Zaho fo hañano tsy rekireky e
‘Zaho fo hañano tsy rekireky e

Chérie Chérie je t’aime
Chérie Chérie tiako ô
Chérie Chérie je t’aime
Chérie Chérie ‘zaho ngöma
Chérie Chérie je t’aime
Chérie Chérie tiako o
Chérie Chérie je t’aime
Chérie Chérie zaho ngöma
Chérie Chérie je t’aime
Chérie Chérie tiako o
Chérie Chérie je t’aime
Chérie Chérie zaho ngoma
Chérie Chérie je t’aime
Chérie Chérie tiako o

A/C : DIO MAHAVAVY

Antsevasera

RELATED ARTICLES
LEAVE A COMMENT