TANTARAN’I NÔSY LONJO – Dayaz

Angano : TANTARAN’I NOSY-LONJO – Dayaz


Taloha ela be, mbola faha gola zen̈y
Nisy lehilahy araiky taranaka Zafitsimahito
Sahiran̈a nitady irô ray aman-dreniny 
Izay nafefikin’ny rano, mpandentiky sambo 
.
Nitsakarainy tany jiaby, andrefana, antiniana
Nititezany atsimo, ndreky fefiky tan̈y avaratra
Fa tan̈y an-tendron-tany, izy tojy irô Marofelagna
Irô io fahavalo, nataoran’olo fatatra

.
Ke naleony mba nilefa, naleony tsy niady 
Fa lomay raha nataony, nan̈araka hiaka jiaby
Izy nahita bongo an̈abo, sahiran̈a nan̈aniky
Nefa irô fahavalo, mbola man̈ian̈a « miataky »
.
Tambanin’ilay bongo, amin’ny hilany andrefan̈a
Ranomasin̈y midadasiky raha hitany nisakana

Izy in̈y niasa loha, handroso ho dobondrano
Nefa hafara fahavalo, hiemotro hidiran’angano
.
Irô foko Zafitsimahito io, tena olo mino Zanahary 
Ilay tompon’ny tany, sy ny zava-boary
Ke izy in̈y nitalaho, nangata-pitahiana
« O Zanahary ambony, vonjehonao zaho
Fotony anao zaraiky no tompon’ny fahin̈ana
Ke arova ninakay tsy ho loson’ny fahavalo »
.
Teo fo nisy raha naresaka, nipoaka tampoko
Ilay tany nisitriany, niataka tamin’ny bongo
Karaha nindesin-draha, loso anivon-drano 
Izy tary amin’ny tendrony, nizaha raha mandalo

Iro Marofelagna, lany fan̈ahy, karaha votivoty
Tsy haindrô raha natao, vaky nirebareba nody
.
Ke nanomboko teo no niforon̈an’ny Nosy-Lonjo
Hatramin’ny nahafatesany, tao nipitrahan’ilay Zafitsimahito
Izy koa efa handeha hitady raha oaniny, any an-tanana
Misokatra ho azy ranomasin̈y, manjary misy lalan̈a
.
Mbola hita hatramin’izio ilay tany fiomboany
Mbola hita ao koa irô taolam-balony 
.
Angano angano, tsy zaho mavandy fa olo be taloha…..

© Dayaz

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *