Tari-kevitry : Antsëvasera Magazine II

Salañitry!

          Matoa nisy ndraiky ‘ty andiany faharoe amin’ny Antsëvasera Magazine ‘ty oe, tao atsika izay nandray izy, tsy tamim-pisalasalaña, tamin-karavoaña, namaly ilay koraña hoe: «ËLA NY ËLA, NISY EKY…»

          Ankitiñy, nisy eky zaka araiky fañampin’izay ëfa nataon’ny namaña, nindesiñy namelombeloño ny fivolañana, fömba, sotoaviñy malagasy, intsaka eky ho an’izay tseky adiñadiña, latsaka an-jôrom-bala, añisan’izeñy ny kolontsaim-paritry baka amin’ny tapany avaratra.

Fizaraña traikëfa amin’ny alalan’ny koraña baka amin-drô mpanakanto karaha i Francisko, fampahatsiarövaña ny hasiñin’olo be ndraiky irô matoe, fampahafantaraña ny sojaben’ny söratra baka avaratra izay mbala añanaovantsika havany ambany saöko mañontany, fialamboly isan-karazany sy izay tsy voatoñono tsialohaloha eto no niomaniñy ho atsika amin’ity andiany faharoe ity. Kay tsy tanàña ëla eky atsika havaña aby fa mahità ny mëva, mahazòa ny soa, eto am-pamakiaña Antsëvasera magazine.

 

                    TINOGNY Fabio

(Momo Jaomanonga)

Talen’ny Famoahaña

Hamaky amin’ny teny Frantsay

Hitahiry (pdf)

 

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *