TARIKEVITRY

Mañano karaha fen’antibavy ny famakiaña raha mifôtro taratasy ndraiky boky amin’iziô fotoaña ‘ziô. Tsy fôrompôroño fa karaha ny nahazoazo taoño foño no mbala mentitry miditry traño famakiaña boky ankoatran’ny boky izay volañiny fa masiñy, tsy volañiny eky ny boky feno molaly mahasaky robaka amin’ny fianjöñana tsisy mpamaky…


Azôvy tsy mañiry ny hahay raha? Azôvy tsy mazoto hañovo ny mamy, higiaka ny mëva, hitrôtroko ny tsara? Loharano tovoziñy tsy ritry ny fahalalaña añatin’ny gazety, añatin’ny boky fa matoa ny fitiavan’olo i raha jiaby ‘zeñy niheñy, ao edy ny antony. Iarahaña mahay ny zaka misy amintsika eto, volaña hafa no ampiasaiñy andavanandra kanëfa söratra hafa ny raha mba mety vakìñy.


Natà samby volaña malagasy ny raha ambany maso ndraiky añaty vava na koa ny zatra tàñana, fa karaha tsy azoazo taviny foño, izy koa sadrô no hihinanaña vary añaty kapila na koa meso pìky no hamakiaña alamaiky. ‘Zeñy hoe: koa amin’ny boky malagasy edy hikorañiny, ny tsy fitovian’ny volaña iaiñan’ny mpamaky ndraiky ampiasain’ny mpanöratra no añisan’ny mitëraka lavaka be mampisaraka ny mpandëfa hafatra ndraiky ny andifasaña. Tsy atao mahagaga izy koa hira tsy zatra sofiñy lahaby itsinjahaña kay ny mpitsinjaka tsy ho very hely e! Kabaka tsy matetiky hoanintëña na mimaròa fa tsy reñy mahavoky.


Zaka jiaby ‘zeñy no antony nañanaovaña ity karazaña gazety ‘zay navy ambany masontsika ‘ziô
‘ty, Antsëvasera añarany, isaka fanjava izy miboaka…Teny malagasy baka amin’ny tapany avaratra aty ‘zay
misy dikany amin’ny teny vazaha ny ankamaroany afa-tsy irô sasantsasany, añisan’izeñy ‘rô hira na tononkalo; tsy nadika amin’ny teny vahiny mba tsy hampiöva ny hevitrinazy.


Amin’ny mañaraka koa! Sambìa ho Mëva!

TINOGNY Fabio
(Momo Jaomanonga)
Talen’ny Famoahaña

Hamaky amin’ny teny Frantsay

Hitahiry(pdf)

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *