TSIMANDRIMANDRY-Doloïer

Tononkalo – Doloïer Antily

Harivariva ny andro, miomankomaña ny ôlo
Tsaboraha amaray, tsimandrimandry niany
marësaka edy Ambanivölo
Midëbadëbaka ôlo jiaby mañodidiñy satrahäña
Mitampilipoza aby iry sidivavy, avoa salovaña « complet « 
ndraiky satroko mañaräña.

Ny viavy ndraiky mitotohailaka, sady mandrômbo
Satria :  » ‘lay tsy kômbo aloh mandrômbo
latsaka möramöra  » par la tourne  » kop’mandrômbo

Ô!!ô..!!nahazo reritry kisaly, ery zamalahy, Kay tafitsangana
 » par la tourne  » raha ake, ‘Kay nambëla hely ny tambaña

Niorakoraka ny ôlo, fö latsaka ny trotrobe, totodia
Tsisy kiraro jingo eto niany, fo tapelapesaka , faladiä
Araiky mañano sadokosadoko, araiky mamölaka 
‘ lay disaka miala, kisaly fö atöraka

Koraña ‘zeñy!!!!, koraña ‘zeñy!! 
Korañ’iry zaina

Antapatapany añy iry sidilahy, ndraiky sidivavy ,
mitantaña bëtsabëtsa
Totodia, mampikiaka andro eto niany, fö tsisy baliñy mifamëtsa
Vakodrazaña, jijy, tökatöka, fö raha reñy
‘lay tsy mijijy, mamaly, mandrombö, mifeñy

Antañan’i Jaoboloño, ny bingy, mikadoboko zeky ambany traño
Mampikiaka andro raha ty niany, tsisy miala ary tsisy tsy mañano

Korañiny ‘zeñy, fôtony :
Kara ‘zeñy tsimandrimandry añampono tsaboraha
Fö tsy kara avahizo 
« hosidrazaña » natakalo baliñy
ndraiky dihim-bazäha.


© Doloïer 
10/06/2018

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *